Main Page

From Scriptorium
Jump to: navigation, search

Middeleeuwse cultuur: Brunhilde

Brunhilde in 613
De Visigotische prinses Brunhilde werd in het midden van de zesde eeuw geboren in Spanje, maar ze zou een onuitwisbare indruk maken op de Frankische koninkrijken ten noorden. Ze was een dominante kracht gedurende vier generaties aan Austrasische koningen en stond in het middelpunt van Europese politieke en culturele geschiedenis. Ze werd geprezen in de gedichten van Venantius Fortunatus, correspondeerde over religie met Paus Gregorius de Grote, kwam in conflict met Columbanus, en bevorderde Bisschop Gregorius van Tours. Uiteindelijk kwam Brunhilde tragisch aan haar einde. Toen ze in 613 op wrede wijze werd geëxecuteerd werd Brunhilde verantwoordelijk gehouden voor de dood van tien koningen.

Er zijn relatief veel bronnen over deze indrukwekkende vrouw, maar deze zijn behoorlijk gecompliceerd. De contemporaine geschriften van Gregorius van Tours, bijvoorbeeld, zijn over het algemeen vrij positief over Brunhilde, maar dit zal ook te maken hebben met zijn eigen positie en afhankelijkheid van de koningin(-moeder). Fredegar is in zijn Kroniek juist uitermate negatief over Brunhilde. We hebben dus vooral te maken met beeldvorming wanneer we Brunhilde bestuderen. Dat maakt haar geschiedenis erg interessant als we op zoek zijn naar vroegmiddeleeuwse ideeën over macht, de relatie tussen de staat en de kerk, en (machtige) vrouwen.

Na een introductie in de Merovingische geschiedenis, onderzoeken we verschillende soorten bronnen over Brunhilde om deze thema's te verkennen. We proberen daarbij, door middel van prosopografisch onderzoek, uit te vinden op wie (of welk netwerk) Brunhilde steunde in haar lange periode aan de macht.

Prosopografie

Op deze pagina bouwen we de prosopografie (zie ook de Opmaakpagina)

De prosopografie wordt gevuld met informatie over de personen die voorkomen in boek IV t/m X van Gregorius van Tours' Historiën. Dit zijn 322 hoofdstukken (in de Nederlandse vertaling 355 pagina's). Verdeeld over 37 studenten, zijn dit ong. 9 hoofdstukken per student, oftewel iets minder dan 10 pagina's. Het werk is als volgt verdeeld:

Studentnr. Naam Boek Hfstk.
Verdeling hoofdstukken
1004931 Wissink, Bram IV 1-8
1005632 Vis, Rosa IV 9-17
1006465 Oosterom, Nicolette IV 18-24
1009125 Ameijde, Simon van IV 25-33
1010098 Schröder, Joep IV 34-42
1013850 Veenhuijsen, Martijn IV 43-51
1018119 Nijland, Mayra V 1-8
1019404 Terheijden, Koen V 9-17
1019969 Meulen, Thijs van der V 18-24
1023048 Seegers, Bram V 25-33
1023763 Horst, Kees van der V 34-42
1024215 Commissaris, Jochem V 43-50
1024275 Joosten, Ellen VI 1-8
1024993 Vos, Rozemarie VI 9-17
1025608 Malssen, Johan van VI 18-24
1027205 Oudenampsen, Jarl VI 25-33
1027374 Wissink, Alex VI 34-42
1027404 Roovers, Stef VI 43-47 + VII.1-4
1027459 Houten, Job van den VII 5-13
1027531 Klein, Marieke de VII 14-22
1028054 Vogels, Jessica VII 23-31
1028614 Cuppen, Eva VII 32-40
1028643 Peperkamp, Carmèl VII 41-47 + VIII.1-2
1028738 Bos, Diede VIII 3-11
1028901 Heijboer, Arij VIII 12-20
1030354 Plasmeijer, Herman VIII 21-29
1030384 Nieuwland, Bas van VIII 30-38
1031254 Immerzeel, Koen van VIII 39-46
1031551 Aanholt, Noud van IX 1-8
4565185 Hartjes, Max IX 9-17
4592239 Graaf, Michaël de IX 18-24
4602056 Verwaaij, Job IX 25-34
4623983 Vries, Jelle de IX 35-44
4626354 Boomsma, Femke X 1-8
4660544 Doornekamp, Matthijs X 9-16
4753666 Lamers, Kay X 17-23
4763599 Hartjes, Jon X 23-31

Essays

Het essay waarmee wij deze collegereeks afsluiten is zo’n 1000 woorden lang, exclusief voetnoten, literatuuropgave, bijlagen, etc. Het essay beschrijft een persoon uit de prosopografie van Gregorius van Tours' Historiën (boek IV t/m X) en is gebaseerd op primair bronmateriaal (voornamelijk Gregorius, maar ev. aangevuld met Fredegar of anderen) in combinatie met relevante secundaire literatuur.

In het essay beschrijf je kort de persoon in kwestie, om vervolgens hem/haar in zijn/haar 'netwerk' te plaatsen. Dat wil zeggen, de relaties die hij/zij onderhield volgens de bronnen. Het gaat daarbij niet alleen om familiebanden, maar ook vriendschapsbanden, politieke connecties, verbindingen op basis van geografische nabijheid of indirecte relaties (met een tussenpersoon).

Bij de beoordeling wordt op de volgende elementen gelet:

  • Schrijfvaardigheid (spelling, taalgevoel, stijl)
  • Verzorging (alle onderdelen compleet, correcte annotatie + literatuurlijst, lay-out)
  • Het respecteren van deadlines
  • Structuur van het betoog (inclusief indeling in paragrafen en alinea's)
  • Kwaliteit van de analyse, mate van begrip, diepgang
  • Consistentie van de inhoud (aansluiting inleiding, betoog en conclusie)
  • Hoeveelheid en relevantie verwerkte literatuur en bronnen

Inleveren: vrijdag 27 maart om 19.00 uur via Brightspace.

Hier kun je zelf je onderwerp aangeven (verander 'persoon x' in jouw persoon + data)

Tips and tricks

Hier vind je tips and tricks voor het editing van de Wiki-pagina's

References